MersinDiyaliz                                                                           
  • tlf
  • fc
  • yt
  • ins


MİSYONUMUZ

2002 yılında Mersin’in Toroslar ilçesinde faaliyetine başlayan Özel Mersin Diyaliz Merkezimizde hastalarımıza hemodiyaliz tedavisi ve hizmeti sunulmaktadır. İnsanın en değerli varlık olduğu bilinci ile çıktığımız bu yolda hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışarak sunduğumuz hizmetin her zaman en iyisini hedeflemekteyiz.Çağdaş bir yönetim sistemi,tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

VİZYONUMUZ

Stratejimiz dünya standartlarına uygun olarak üst düzey tedavi kalitesi ile son dönem böbrek hastalığı bulunan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini yüksek tutmak ve Türkiye’de diyaliz sektöründe önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.Aynı zamanda etik değerlere bağlı,hasta haklarına saygılı,tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan,uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen,kaliteli hizmetlerimizi din,dil,ırk ayırımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadromuz ile sunmaktır.

POLİTİKAMIZ

Ulusal ve Uluslar arası Standartları esas alarak ;hasta ve hasta yakınları ile çalışan memnuniyeti odaklı,çevreye ve topluma duyarlı,kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun,yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme felsefesiyle,sağlık sektörünün önde gelen isimleri arasında yer almak politikamızdır.

DEĞERLERİMİZ

-Önce insan,
-Problem çözme,
-Empati,
-Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
-Ulaşılabilir olmak,
-Hasta çalışan güvenliği,
-Kalite ve güvenilirlik,
-Bilimsellik, verimlilik,
-Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
-Bütüncül yaklaşım,
-Takım çalışması,
-Şeffaflık, hakkaniyet.