MersinDiyaliz                                                                           
  • tlf
  • fc
  • yt
  • ins

SEANSLAR

mers


  Hastalarımızın gerek tadavileri sırasında gerekse tedavi öncesinde ve sonrasında okumak isteyecekleri kitap,dergi ve gazetelerin yanısıra tıbbi bilgi alabilecekleri kitap,dergi ve yayınları içeren kütphanemiz hastalarımızın hizmetindedir.Seans içinde görevli personeller tarafından hastalarımız için güvenli, hijyenik ve temiz bir tedavi ortamı sağlanmaktadır. Diyaliz Merkezimizde tedavi görmekte olan hastalarımızdan kendi başına yürümekte güçlük çeken,gözleri görmeyen, bakıma muhtaç olan veya yatalak olan hastalarımıza evlerinden alınıp bırakılmalarında Diyaliz Merkezimizin görevlendirdiği en az iki personelimiz yardımcı olmaktadırlar. İhtiyaç duyan hastalarımız için görevli personellerimiz, hastaların talepleri doğrultusunda tedavi yataklarının otomatik kumanda kontrollerinde ve yemek yemeleri sırasında yardımcı olmaktadırlar.
  Hastalarımız diyaliz tedavilerine başlamadan önce görevli personelimiz gözetiminde, hassas bir terazi ile tartılıp kiloları kaydedildikten sonra deneyimli diyaliz sertifıkalı hemşirelerimiz tarafından diyaliz makinasına bağlanmaktadırlar. Güler yüzlü, tecrübeli ve işine önem veren doktor, hemşire ve personelimiz gözetiminde diyaliz tedavilerini sürdürürler. Diyaliz Merkezimizde tedavi görmekte olan hastalarımızın tedavileri esnasında istedikleri zaman kullanabilecekleri ve sınırsız internet hizmetimiz ile istedikleri filmleri seyredip,müzik dinleyecekleri laptoplarımız hasta tedavi salonlarımızda hazır bulundurulmaktadır.

mers
  Diyaliz makinelerinde tedavi gören hastalarımıza gerektiğinde UF ve Na profıli uygulanmaktadır. Çok fazla kilo alan hastalarda hastayı yormadan, kilo çekimini belirli saatlere yayarak, diyaliz sonrası oluşabilecek ( Hipotansiyon, yorgunluk, halsizlik vs. ) komplikasyonlar azaltılmaktadır. Tedavileri tamamlanan hastalarımız yine bir personelimiz gözetiminde hassas tartılarımızda tartılmak sureti ile diyaliz seans tedavileri tamamlanmış olur.
mers
mers
mers